Sterling B2B Integrator

Şirketler, her geçen gün daha fazla karmaşıklaşan B2B (business-to-business) entegrasyon gereksinimleri ve hiç olmadığı kadar çeşitli iş ortaklıkları ilişkileri ile karşı karşıyadırlar. IBM® Sterling B2B Integrator; tek çatı altında, esnek ve her türlü entegrasyon konusuna çözüm getirebilen bir pakettir.

 • Tedarik ve talep zinciri boyunca izlenebilirliği en üst seviyeye çıkartır.
 • Sistemler ve çeşitli iş ortakları arasında kesintisiz entegrasyon sağlar
 • Kurumsal çerçevede iş süreçlerini kolaylaştırır
 • Coğrafya, teknoloji ve büyüklük farketmeksizin tüm iş ortaklarıyla bağlanır.
 • IBM® Sterling B2B Integrator, her birinin kullanımı amaca bağlı olmak üzere; dış dünya ile iletişim için gerekli tüm adaptörleri, başlatılacak iş süreçlerinin tanımlanmasını ve işletilmesi için gerekli süreç motorunu, WEB ara yüzlerini ve firmanın mevcut kurumsal sistemleri ile bağlantı ara yüzlerini sağlayarak, uçtan uca entegrasyonu tamamlamak için gerekli tüm altyapıları verir.

IBM® Sterling B2B Integrator

 • Faydaya dönme zamanını (time-to-benefit) kısaltır.

  Toplam sahip olma maliyetini (TCO) düşürür.

  Ortak yönetimini sağlar.

  Kanıtlanmış metodolojiler ile B2B yatırımını optimize eder.

  Güvenlik

  Yetkilendirme ve kimlik doğrulama

  DMZ bölge güvenlik yalıtımı

  Rol tabanlı erişimi ve operasyon

  Güvenli e-posta ambarı

  Veri iletişim güvenliği (SSL, SFTP/SSH) ve very şifreleme (S/MIME and PGP) desteği

  Dijital imza desteği

  İletişim

  B2B protokolleri: Web Services (SOAP), S/FTP/S client&server, HTTP and HTTP/S, SMTP, AS1, AS2, AS3 ve RosettaNet, WebDAV, Zengin TCP/IP

  İş Süreci Yönetimi

  İş süreci grafiksel modelleme aracı

  Süreç yürütme motoru

  Süreç soyutlama (Process abstraction)

  Entegrasyon ve dönüşüm

  Çok amaçlı veri dönüşüm motoru

  Geleneksel EDI: X12, EDIFACT, CII, TRADACOMS, VDA

  XML standarları: OAGi, CIDX, PIDX, RosettaNet

  B2B veri alışverişi için internet standartları: RosettaNet RNIF, ebXML, 1SYNC, EBICS

  XML dokümanları dönüşümleri için XSLT servisi

  WTX çevirimlerini destekler.

  Grafik veri eşleştirme/dönüştürme aracı

  50 GB dosya büyüklüğü desteği

  Akıllı (içerik bazlı) yönlendirme

  Topluluk Yönetimi

  Ticari ortak topluluklarının geliştirilmesi, yönetimi ve merkezi izleyebilme.

  Özelleştirilebilir iş ortağı konfigürasyonu

  Akıllı ortak dahil etme

  Uygulama Genişletme ve Özelleştirme

  SOAP, WDSL Desteği

  IDE: Hızlı ürün hazırlama aracı

  SDK: Kendi adaptörlerinizi hazırlama aracı

  Kurumsal Bağlantı Adaptörleri (EAI)

  SAP (BAPI, IDOC, and Netweaver), Oracle, PeopleSoft, Vantive, IBM® Sterling Connect:Direct®, IBM® Sterling Connect:Enterprise®

  IBM WebSphere MQ, Oracle AQ, BEA Tuxedo, TIBCO Rendezvous, Microsoft MSMQ, JMS Queue&Topic

  JDBC, CORBA, LDAP, komut satırı, dosya sistemi, EJB, RMI, SNMP trap, JCA, IM (Instant Messaging)

  Mobilite

  IBM® Sterling B2B Integrator Mobile, Sterling Integrator proseslerinin mobil cihazlardan izlenebilmesini ve yönetilebilmesini sağlar.