entegrasyon-dflora-yeni

ENTEGRASYON

Kurumlar günümüzde onlarca farklı uygulamayı bir arada yürütmek, iş ortakları, devlet, kural koyucular ve marketler ile çevrimiçi ve bütünleşik bir şekilde birlikte çalışmak durumundadırlar. Kurum içi geliştirilen ya da satın alınan uygulamalar artık eskisi gibi tek başına çalışan, monolitik bir yapıda olmaktan çıkıp, diğer uygulamalar, iç ve dış sistemler ile açık standartlar dahilinde entegre bir yapıda çalışmak zorunluluğundadır. dFlora, entegrasyon servisleri kurumunuzda ortaya çıkan ister uygulamalar arası (Application to Application, A2A ), ister kurumlar arası (Business to Business, B2B), ister kurumunuz ile müşterileriniz arasında (Business to Customer, B2C) ortaya çıkan bütünleştirme çalışmalarında sizlere destek vermektedir.

Servis Odaklı Mimari’nin (SOA) çok önemli yapıtaşlarından birisi olarak ortaya çıkan Kurumsal servis otobüsü (Enterprise Service Bus, ESB), bu ortaya çıkan entegrasyon ihtiyaçlarını sunduğu hızlı adaptasyon özellikleri ile kısa zamanda çözmenizi sağlarken, aynı zamanda istemciler ile sunucular arasındaki sıkı eşleşmeyi çözerek zaman içinde ortaya çıkan değişikliklere karşı esnek olmanızı sağlamaktadır. dFlora, müşterilerinin farklı ESB teknolojilerini kurumlarına uyarlamalarına yardımcı olurken, bu teknolojinin hazırladıkları servislerin de daha uzun soluklu olmasını sağlayacak bilgi birikimini de birlikte sunmaktadır.

Uygulamalar arası iletişimden farklı olarak kurumlar arası iletişim (B2B) çoğunlukla endüstriye özel bazı standartların kullanımını da zorunlu kılmaktadır. EDI, EDIFact, X12, FIX, SWIFT, EbXml, HL7, Rosetta. Net, Accord gibi onlarca endüstri standardı şirketini dünya ile entegre hale getirmek isteyen kurumların karşına çıkan adaptasyon gereksinimlerinden bazılarıdır. dFlora, müşterilerine sunduğu teknolojiler ile bu tür gereksimleri en hızlı şekilde çözerek, kurumunuzu uluslararası standartlara adapte etmenizi sağlamaktadır.

mobil-telefon-dflora

Özellikle akıllı mobil cihazlarında yaygınlaşmasıyla beraber, kurumların müşterilerine sunduğu çevrimiçi hizmetlerde artan kanal sayısı kurumlara yeni zorlukları da beraberinde getirmiştir. Kurumun müşterilerine sunduğu bir servis kimi zaman on farklı ara birim üzerinden erişilebilmektedir. Bu durumun altından kalkabilmek için servislerin çoklu kanalları dikkate alarak hazırlanmasının gerekmesinin yanı sıra, farklı iletişim protokollerine hızlı adaptasyon, dış dünyaya açık olmanın getirdiği güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması, kesintisiz servis verilmesini sağlayacak altyapıların sunulması da gerekmektedir. dFlora, bu tarz entegrasyon ihtiyaçlarınızı da sunduğu teknolojiler ile hızlı ve güvenli bir şekilde çözmenize yardımcı olmaktadır.

bulut-dflora

Özellikle kurumsal entegrasyon denince akla gelen bir diğer husus da kurumların gittikçe daha fazla kullanmaya başladıkları Bulut Uygulamalar ve Servislerdir. Özellikle açık ağlar üzerinden erişilen uygulamaların ve servislerin kurum içi personel tarafından kurumun diğer uygulamalarıyla bütünleşik bir şekilde ve sahip oldukları güvenlik kredileriyle birlikte kullanılabilmesinin gerekmesi, bu kullanımların monitör edilebilmesi ve gerektiğinde uzman kullanıcılar tarafından yönlendirilebilmesi gereksinimlerini doğurmuştur. Kurumun kendi personeline kullandırdığı bir iç portal uygulaması içerisinden dışarıdan sunulan bir CRM uygulaması ekranlarına erişim sağlanabilmesi bu ihtiyaca bir örnek olarak gösterilebilir.

sirket-calisma-uyumu-dflora

Entegrasyon servislerimizin kapsadığı bir diğer alan da iş, uygulama ve kanal entegrasyonunun yanı sıra kurumların iş süreçlerinin entegrasyonudur. Servis odaklı mimarinin önemli yapı taşlarından birisi olan kurumsal süreç yönetimi (Business Process Management), kurumların iş süreçlerinin uygulama yazılımlarının kod parçalarından çıkarılarak standartlar dâhilinde, görsel olarak ve iş birimleri tarafından tanımlanmasını sağlamaktadır. İş süreçlerinin bu şekilde ele alınması bir yandan işi asıl sahibine teslim etmemizi sağlarken, öte taraftan kurum içi uygulamaların iş süreçleri tarafından orketrasyonunun yapılmasını sağlamaktadır.

IBM Websphere ESB

Websphere Message Broker & MQ Series

IBM Datapower

Oracle ESB

IBM Sterling

Websphere Transformation Extender

IBM Datapower

Açık Kaynak ESB’ler (Spring Integration, Mule, Jboss ESB, Apache Service Mix, Camel, …)

IBM Cast Iron

Intel Expressway Service Gateway

IBM Process Server

Oracle SOA Suite