pigeon-yazilim

PIGEON

Türkiye’de adres oluşturmanın bir standardı olmadığı için kurum veri tabanlarındaki adresler genelde çok karmaşık bir yapıda ve yapısal formda değillerdir. Veri tabanlarındaki adreslerin yapısal olmaması nedeniyle adreslerin incelenmesi, verinin Analitik CRM konusunda bilgiye dönüşmesini engellemekte, belki bu konudan da önemli olarak, posta gönderiminde birçok geri dönüşe neden olmasıyla gizli bir gider kalemi oluşturmaktadır. Lojistik firmaları için ise dağıtım planlaması yapabilmek imkansız hale gelmektedir.

Büyük şehirlerde, insanlar genelde mahalle isimlerini bilmemekte ya da önemsememektedir. Kişiler ve kurumlar Genelde “semt” gibi tamamıyla tanımsal olan bir kavramla, yol tarifi şeklinde adreslerini belirtmektedirler. Bu da resmi kayıtlara uymadığı ve kavramsal olduğu için sonuçta anlaşılması zor, güvenilir olmayan veri tabanları oluşturmaktadır. Türkiye’de herkesin bildiği İstanbul Taksim, Karaköy, Ankara Kızılay bölgeleri, semtler için güzel örneklerdendir. Semtler, sınırları olmayan, herhangi bir adres veri tabanında bulamayacağınız bölgelerdir ve tanımı da kişiden kişiye çok değişmektedir.

Özellikle ilçe ve mahalle adresleri verilirken, insanlar kendilerine daha yakın olan, sosyo-ekonomik anlamda daha iyi mahallenin ya da ilçenin ismini kullanmaktadırlar. Bu da özellikle icra takiplerinde ya da dağıtım planlaması yapan firmalarda sorunlar oluşturmaktadır. Bunun sonucunda da yerleşke bazlı analitik CRM ve yerleşke bazlı planlamalar yapılması mümkün olmamaktadır.

Pigeon, adres iyileştirme servisimizin özelliklerini aşağıdaki başlıklar altında incelemekteyiz:

  • Ayrıştırma

  • Doğrulama

  • Temizleme

  • Formatlama

  • Tamamlama ve zenginleştirme

  • Düzeltme

  • Posta kodu ekleme

dflora-pigeon-product

Servisimiz gerek internet üzerinden, gerekse yerel sunuculardan yapılan sorgulamalarla, sorgulanan adresin analizini yapmakta ve sonucu kullanıcıya çevrimiçi olarak bildirmektedir.

Pigeon Web Servisimizin çıktıları ile elde edilen adresler sonucunda, geri dönüş oranları azaltmış olacaktır.

Posta kodları sürekli olarak değiştirilebilir bir yapıya kavuşmuş olacak, yeni veri tabanından yapılacak sorgulamalar ile bu güncellemeler çok hızlı bir şekilde yapılabilecektir,

Kötü amaçlı veri girişlerinin engellenmesi mümkün hale gelecektir.

Müşteri – lokasyon ilişkisi ve analizleri çok kolay yapılabilecek, analitik CRM ve dağıtımplanlama yapabilmek çok kolay hale gelecektir.

Aile ilişkileri bulunabilecektir.Aynı adreste oturan kişilerin bilgileri tespit edilebilecek ve analizi yapılabilecektir.

Yeni nesil uygulamalarla kolay entegrasyon sonucunda, her türlü uygulamaya kolaylıkla entegre edilebilecektir.

Pigeon, yüksek performansı ile 1 sunucuda günde 20.000.000 adres verisini düzenleyebilmekte, koordinata dönüştürebilmektedir.

GeoMarketing dFlora

dFlora, bugüne kadar geliştirdiği ürün ailesi ile coğrafi verilerin temizlenip, analiz edilebilir hale getirilmesinden sonra, verilerin görsel olarak analiz edilebileceği uygulamalar geliştirmiştir. Bu uygulamalar sayesinde müşterilerinizden, servis noktalarına kadar bütün coğrafi verilerinizi karşılıklı olarak analiz edebilirsiniz.