satwin-logo-dflora

SATWin

SATWin, dFlora’nın sorunlu alacak tahsilatların yönetimini otomatize eden çözümüdür.

Tahsilat, karlılık ve nakit akışı dengelerine direkt etkisinden dolayı şirketlerin en önemli süreçlerinden biridir. Günümüzde kredi kartı, tüketici kredisi, araç, gayrimenkul ve benzer şekillerde kredi kullanımının her yıl yaklaşık %15 dolayında arttığı ülkemizde, zamanında tahsilat yapabilmenin önemi de giderek artmaktadır.

Alacakların tahsilinde gecikmeler oluştuğunda, kurumlar başlangıçta kendi iç süreçleri ile daha sonra da yasal yollara başvurarak tahsilat yapmaya çalışmaktalar. Erken dönem tahsilat aşamasında müşteri temsilcileri veya çağrı merkezleri, hukuki süreçte ise ya kurum içi ya da kurum dışı avukatlar veya avukatlık ofisleri tahsilatı yapmak üzere devreye girmektedir.

SATWin, sorunlu alacaklarınıza ilişkin erken dönem tahsilat sürecinden başlayıp hukuki sürecin sonuna kadar olan tüm aşamaların otomasyonunu, yönetimini ve en önemlisi izleme araçlarını tek bir uygulama çatısı altında birleştiren çözümümüzdür.

SATWin tahsilat stratejilerinizi ve süreçlerinizi kurum kültürüne uygun olarak yürütebilmeniz için uçtan uca, hızlı, yönetilebilir ve esnek araçlar sunuyor. Bunu sağlamak için gerekli aşamalarda, ilgili kurumlarla entegre olarak, tam otomasyon içinde tahsilatlarınızı takip etmenizi sağlıyor.

SATWin, tahsilat süreçlerinizi dört ana başlıkta yönetmenizi sağlıyor:

♦ Erken Dönem Tahsilat Süreci

♦ İdari Takip süreci

♦ Yasal Takip Süreci

♦ Kredi Tasfiye/Devir Alma süreci

soru

NEDEN SATWin?

Hem borçlunun ilk sahibi olan kurumlar hem varlık yönetim şirketleri hem de avukatlar için geliştirilen SATWin, tahsilat stratejinizi yansıtabileceğiniz, değişime açık, esnek yapılı bir uygulama olarak geliştirildi.

Sorunlu alacakların tahsilatı, yer aldığı sektörüne ve hatta kurumuna göre farklılık gösteren, oldukça karmaşık süreçleri barındırmaktadır. Dolayısıyla kullanımda bu karmaşık süreçleri basitleştiren, bütünleşik çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. SATWin bu ihtiyaçtan yola çıkılarak, her geçen gün gelen yeni düzenlemelere ve keşfedilen yeni davranışlara uyum sağlamak ve tahsilat ile uğraşan ekiplerin ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunmak üzere geliştirildi.

SATWin, web tabanlı yapısıyla, zaman ve mekandan bağımsız çalışabilme imkanı sunar. Bu sayede tahsilatın tüm süreçlerinde gerçek zamanlı veri izleme ve raporlama yapılabilir. Erken dönem ve idari takip süreçlerinde, tahsilat ekiplerinin zamanında aksiyon alması ve dosyanın ilgili birimlere hızla aktarılması sağlanır. Bu sayede, kurumlar için kritik seviyede önemli olan alacakların tahsilata dönüşme hızı artırılmış olur.

SATWin’de tahsilatın tüm süreçleri boyunca, gerek tahsilat ekiplerinin gerek destek birimlerinin gerekse avukatların performanslarını ölçmeye yönelik hazır raporlar sayesinde stratejik yönetim kararlarının hızlı ve kolay alınabilmesini sağlar.

SATWin’in SMS, UYAP, PTT, Mernis, SGK, 118 Servisleri ve benzeri ihtiyaç duyulan bütün sistemlerle olan entegrasyonu sayesinde, tahsilat süreçlerinin otomatik olarak kontrol edilebilmesi, hataların yapılmadan engellenebilmesi, ilgili birimlere uyarıların zamanında yapılabilmesi sağlanır. Böylece dolaylı olarak, kurumun tahsilat verimliliği artar.

SATWin, tahsilatın süreçleri boyunca gerekli olabilecek, standart ödeme planları, esnek ödeme planları, dava ve icra takibinde borçluya gönderilmesi gereken tüm belgelerin şablonları ile PTT gönderi takibi barkodu gibi belgeleri içinde barındırır. Özellikle hukuki süreçte ihtiyaç duyulun toplu belge yazdırma yönetimi avukatların dosya takibinde iş yükünü hafifletmektedir. SATWin bir yanda tahsilat hızını artırmaya, diğer yanda ise ekiplerin işlerini kolaylaştırmaya odaklanmıştır.

SATWin, rol bazlı yetkilendirme yapısı sayesinde, gerekli tüm ekiplerin süreç içinde görev alması sağlanabilir, bu sayede ekipler arası koordinasyonu ve bilgi akışını hızlandırır.