b2b-dflora

İŞTEN İŞE  (B2B)

B2B ifadesi, sektör/firma/işler arası bağlantı (business to business) olarak ifade edilebilir.

Bilişim sektöründe ise; iki farklı iş kolunun (şirket, kurum, grup vs.) birbirleri arasında farklı tipte iş akışlarının birleştirilmesi ve gerçekleştirilmesi anlamında kullanılmaktadır.

Yakın tarihte hızla değişmeye başlayan ticaret gereksinimlerinin en başında güçlü otomasyon ihtiyacı gelir. Her sektörün kendi içinde ve farklı zamanlarda gelişen otomasyonlar sonucu sektör bazında bilişim/iletişim standartları da oluşmuş durumdadır. Ticari ilişkilerin hızla elektronik ortamlara kayması, farklı standartların varlığı ve iş ilişkilerinin karmaşıklaşmasıyla, entegrasyon çözümleri en önemli ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Entegrasyon gereksiniminin başında ise; mesaj-bilgi-dosya transferleri, şifreleme, format dönüşümü, otomatik iş akışlarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesi gibi temel konuların yüksek güvenlik çerçevesinde yapılması gelmekte. Bu ihtiyaçlara, çeşitli B2B teknolojileri ile çözüm bulunuyor. Bunun yanı sıra, müşteri ve ticaret ortaklarının gereksinimleri her geçen gün daha detaycı, daha sofistike oluyor. Bu sebeple daha akıllı, daha verimli, daha ekonomik ve daha stratejik çözümler sahibi olan kurumların karlılıkları arttığı gibi, müşteri ve iş ortakları nezdinde de prestij kazanıyorlar. Geliştirilen çeşitli teknolojiler mevcut. Bunlar; bir çok farklı iletişim ve mesajlaşma protokolünü barındıran ya da destekleyen yazılım tabanlı lisanslı paketler, amaca yönelik yazılımla güçlendirilmiş network araçları olabildiği gibi, bulut üzerinden sunulan kullan-öde çözümleri de mevcut. Bunlara örnek olarak aşağıdaki ürünleri verebiliyoruz:

  • IBM Sterling B2B Integrator: B2B entegrasyon yazılımı
  • IBM Datapower XB62: B2B entegrasyon modülü
  • IBM B2B Value Added Network: B2B bulut entegrasyon çözümü