mdm-dflora

ANA VERİ YÖNETİMİ

Yaşadığımız bilgi çağında, kurumların sahip olduğu bilgi varlıklarına güvenebilmeleri, verilerini tutarlı bir şekilde yönetebilmeleri yaşamsal önemdedir. Ana Veri Yönetimi, kurumsal çapta paylaşılan bilgi varlıklarının, iş birimleri ve BT’nin bir arada yönettiği süreçlerle uyumlulaştırması, temizlemesi, yayınlaması ve korumasıdır. AVY, kurumsal çapta sonu gelmeyen “hangi veri doğru”, “veri nasıl tutulmalı” tartışmalarını sonlandırmak üzere bilgi varlıklarının tutarlı ve doğru olmasını sağlarken, verinin sorumluluk ve idare süreçlerini de adresler. AVY, şirket birleşmeleri, hızlı gelişen projeler gibi şu ya da bu şekilde parça parça duran, farklı kaynaklarda çoklanmış ve tutarsızlaşmış veriyi tek ve doğru hale getirerek kurumsal entegrasyon ve çeviklik aktivitelerine önemli katkılar sunar. Kurumlar sahip oldukları verileri operasyonel sistemleri üzerinden toplar, işler ve çalıştırırken, bu verilerin analizi ve raporlamasını genellikle analitik sistemleri üzerinden yaparlar. Dolayısıyla operasyonel sistemlerin sahip oldukları veri kaynakları üzerinden analitik sistemlere doğru verinin daha kolay yorumlanabileceği bir yapıda veri akışı söz konusudur. Kurumların verilerini operasyonel sistemler üzerinde mi, analitik sistemler üzerinde mi, yoksa her ikisinde birden mi şekillendirecekleri AVY projelerinin nasıl ele alınacağını belirleyen temel etkendir. AVY projelerinin gerçekleştiriminde verinin modellenmesi, veri kalitesini ve verinin tekil halini belirleyecek kurallar, politikalar ve süreçlerin ortaya çıkarılması, verinin yüklenmesi, entegrasyonu ve senkronizasyonu, veri sahipliği, sorumluluğu, güvenliği ve benzeri konuların belirlenmesi gerekir.

dFlora, müşterilerinin AVY yolculuklarına sahip olduğu teknolojiler ve deneyimle ışık tutmaktadır.