soa-danismanligi-dflora

TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI

Yazılım teknolojilerinde yaşanan gelişmeler kurumların değişen dünyaya ayak uydurma çabalarında monolotic uygulama yapılarından açık ve dağıtık uygulamalara doğru geçişlerini zorunlu kılmaktadır. Seçilen yol ister kurum içi geliştirme, ister satın alma ağırlıklı olsun açık standardlar dâhilinde bir arada yaşaması gereken onlarca uygulama kurumlar için yepyeni bir teknosfer oluşturmaktadır. Bu teknosfer içinde yer alan uygulamaların birbirinden kopuk, esnek olmayan, masraflı silo uygulamalar haline gelmesi kolaylıkla içine düşülebilen bir durumdur. Doğru teknolojik stratejiler, politikalar ve platform mimarisi istenilen esneklikte ve entegre çalışan bir ortam için yaşamsal önemdedir. dFlora, yapılan yatırımların uzun vadeli olması ve zamanla değişen ihtiyaçlara kolayca adapte olabilmesinin, geliştirilen uygulamaların açık standartlar dahilinde kolaylıkla entegre olabilir, modüler, esnek ve genişleyebilir yapıda olmasına bağlı olduğuna inanmaktadır. dFlora uzman ve deneyimli kadrosu ile kurumunuzu daha da ileriye taşımak için gereken kurumsal altyapıyı geliştirmeniz için uygulama geliştirme servislerini sizlerin hizmetine sunmaktadır. Özellikle Web 2.0 (Desktop ve Mobil), Servis ve Olay Odaklı Mimari, Veri Bütünleştirme, Çoklu Kanal, Güvenlik ve Entegrasyon gibi alanlarda uzmanlaşan dFlora, müşterilerini her zaman en iyi teknoloji ile buluşturmayı hedeflemektedir.

SOA ADAPTASYON DANIŞMANLIĞI

dFlora kurumsal yazılım mimarileri arasında özel bir yere sahip Servis Odaklı Mimari (SOA) geçişleriniz için de danışmanlık servislerini hizmetinize sunmaktadır. SOA her ne kadar basit bir mimari pattern olsa da ardında büyük bir paradigma geçişi yatmaktadır. Bu geçiş kurumların İş ve Bilgi Teknolojileri birimlerinin uygulamalara bakış açılarını ve geliştirme yöntemlerini kökten değiştirmelerini talep etmektedir. SOA bir çözümden çok bir yaklaşım olarak kabul edilmelidir.

Kurumsal çapta bir mimari geçiş söz konusu olduğunda doğru planlanmamış ve yapılandırılmamış geçişler yeni mimariyi sadece bir servisler çöplüğü olmaktan kurtaramamakta ve SOA’nin verdiği sözlerin yerine getirilmesi bir yana, başa çıkılması gereken yüzlerce yeni sorun yaratmaktadır. Bu bakış açısıyla SOA basit bir yazılım mimarisi geçişinden çok doğru planlanarak dikkatlice yürünmesi gereken bir yolculuk olarak görülmelidir. dFlora olarak bizler uzman kadromuz ve bilgi birikimimiz ile SOA yolculuğunuzda sizlere en iyi desteği verebilmek için yanınızdayız.

KURUMSAL MİMARİ DANIŞMANLIĞI

“Kurumsal Mimari” iş mimarisi , bilgi mimarisi, uygulama mimarisi ve altyapı mimarisi gibi mimarileri de bünyesinde barındıran ve bunlar arasındaki ilişkileri tanımlayan, kurumların stratejik hedeflerini yaşayan gerçekliklere dönüştürmelerini sağlayan etkili bir dönüşüm metodolojisidir. “Kurumsal Mimari” kurumun stratejiler doğrultusunda gelecekte nasıl bir şekil alacağını gösterir. Oluşturduğu “dönüşüm yol haritaları” ile gerekli program ve projeleri yapılandırır. Değişim projelerine oluşturduğu vizyon, referans mimariler, kılavuzlar, prensipler, standardlar ile yol gösterir. Tüm kurum çalışanlarına kendi çalışmalarınında kullanmak ve yön vermek üzere gerekli kılavuzluğu yapar ve kurum içinde yürüyen çalışmaların belirlenmiş hedefler ile uyumluluğunu garanti etmek adına denetim ödevini de üstlenir.

bilgi-mimarisi-dflora

Kurduğu uyumluluk süreçleri ile çalışmaları denetler ve bu çalışmaların “Kurumsal Mimari”’ye dolayısı ile iş hedeflerine yürüdüğünü garantiler. “Kurumsal Mimari” projelerinin tamamlanması uzun ve zorlu birsüreçtir. Gerekli framework’lerin ve araç setinin seçimi/geliştirilmesi, organizasyon ve yönetim süreçlerinin oturtulması, bilgilendirme ve eğitimler, mimarilerin oluşturulması, kararlar, presipler, standardların oluşturulması, mevcut varlıklara ilişkin portföylerin çıkarılması, stratejik hedefler ve bunların açılımlarının belirlenmesi gibi zor adımlar içerir.

dFlora olarak biz uzman kadromuz ve bilgi birikimimizle sizlerin yanındayız. Bağımsız bir şirket olarak misyonumuz doğrultusunda sizlere en doğru ve etkin bir biçimde hizmet sunmaktan mutluluk duyarız.

İNCELEME & DEĞERLENDİRME

dFlora inceleme ve değerlendirme servisi, yazılım geliştirme/adapte etme faaliyetinde bulunan her türlü firmaya, mevcut ya da henüz gerçekleştirme aşamasında olduğu yazılımlar üzerinde üçüncü bir göz olarak, yazılımlarının güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konması, potansiyel iyileştirme fırsatlarının ortaya çıkartılması amacı ile sunulmaktadır.