Trillium Discovery

TS Discovery : Veri profilleme, görüntüleme ve ölçme aracı

TS Discovery, veri profilleme, görüntüleme ve ölçme aracı olarak kullanılmaktadır. Veri kalitesi problemlerini anlamakta, very analizi yaparak problem noktalarını göstermektedir. TS discovery ‘Big Data’ içinde rahatlıkla kullanılabilecek bir veri analiz aracıdır.